За гуманизм, за демократию, за гражданское и национальное согласие!
Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
RSS

Право и налоги

Навчись захищати свої права

№143 (10843) // 17 декабря 2019 г.

Захист законодавством прав та свобод людини — найважливіша передумова для створення насправді відкритого, вільного суспільства, оскільки це невід’ємні складові демократії. Дотримання прав і свобод людини є одним з найважливіших пріоритетних принципів незалежної української держави. У Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини i громадянина, стаття 21 Конституцiї України визначає, що всi люди є вiльнi i рiвнi у своїй гiдностi та правах. Права i свободи є невiдчужуваними та непорушними, гарантуються та не можуть бути скасованi.

Але, на жаль, ми доволi часто потрапляємо на те, що у теорiї захистити себе та власнi права може кожен громадянин, але на практицi, за своєю необiзнанiстю та банальною нестачею iнформацiї, вiн може позбутися цiєї можливостi. I тому, для пiдвищення рiвня обiзнаностi громадян щодо захисту прав, вже традицiйним стало проведення щороку заходiв до Всеукраїнського тижня права, запровадженого Указом Президента України вiд 8 грудня 2008 р. №1149.

Слiд зазначити, що наразi, у зв’язку з проведенням антитерористичної операцiї та тимчасовою окупацiєю територiї України, необхiдно придiлити особливу увагу захисту прав учасникiв АТО, членiв їх сiмей та внутрiшньо перемiщених осiб, постраждалих внаслiдок конфлiкту.

На сьогоднi чинним законодавством передбачено вже чимало нормативно-правових актiв, що захищають права та iнтереси, надання матерiальної допомоги, пiльг та iнше соцiальне забезпечення учасникiв АТО та членiв їх сiмей. Але ми торкнемося лише питань, якi стосуються пенсiйного законодавства.

Законом України «Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб» встановлюються гарантiї дотримання прав, свобод та законних iнтересiв внутрiшньо перемiщених осiб. Цей закон був визнаний мiжнародними органiзацiями та українськими правозахисниками як прогресивний i такий, що вiдповiдає мiжнародним стандартам у сферi захисту прав внутрiшньо перемiщених осiб. У статтi 7 вищевказаного закону йдеться про забезпечення реалiзацiї прав зареєстрованих внутрiшньо перемiщених осiб на зайнятiсть, пенсiйне забезпечення, загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, соцiальнi послуги, освiту. Вiдповiдно до ч. 3, ст. 7 зазначеного закону зазначається, що громадянин пенсiйного вiку, особа з iнвалiднiстю, дитина з iнвалiднiстю та iншi особи, якi перебувають у складних життєвих обставинах та зареєстрованi внутрiшньо перемiщеними особами, мають право на отримання соцiальних послуг вiдповiдно до законодавства України за мiсцем реєстрацiї фактичного мiсця проживання такої внутрiшньо перемiщеної особи.

Також, у п. 2 Закону України «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо пенсiйного забезпечення окремих категорiй осiб iз числа учасникiв антитерористичної операцiї» йдеться про:

— вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, якi брали участь у бойових дiях, в антитерористичнiй операцiї, в районах її проведення, а також тих, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, отриманих при захистi Батькiвщини або при виконаннi iнших обов’язкiв вiйськової служби (службових обов’язкiв), або внаслiдок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронтi, виконанням iнтернацiонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення);

— дружини (чоловiки), якщо вони не взяли повторний шлюб, i батьки вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, якi померли (загинули) у перiод проходження вiйськової служби (виконання службових обов’язкiв) чи пiсля звiльнення зі служби, але внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, отриманих при виконаннi обов’язкiв вiйськової служби (службових обов’язкiв), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронтi, лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, виконанням iнтернацiонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення;

— особи, яким надано статус учасника бойових дiй, вiдповiдно до пункту 20 статтi 6, iнвалiда вiйни вiдповiдно до пунктiв 12 та 13 статтi 7 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», особи з числа резервiстiв i вiйськовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дiй вiдповiдно до пункту 19 статтi 6, iнвалiда вiйни вiдповiдно до пункту 11 статтi 7 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», дружини (чоловiки), якщо вони не взяли повторний шлюб, i батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чиннiсть Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», вiдповiдно до абзацiв шостого та сьомого пункту 1 статтi 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статтi 10 зазначеного Закону з числа членiв сiмей резервiстiв i вiйськовозобов’язаних, мають право на призначення дострокової пенсiї за вiком пiсля досягнення чоловiками 55 рокiв, жiнками — 50 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв для чоловiкiв i не менше 20 рокiв для жiнок.Комментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
30/11/2020
В связи с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации принято распоряжение городского головы № 1032 от 26.11.2020 г. «О дополнительных мерах по усилению карантина в исполнительных органах, на коммунальных предприятиях и в учреждениях Одесского городского совета»...
30/11/2020
С 1 декабря на базе департамента городского хозяйства Одесского горсовета начинает работу единая диспетчерская...
30/11/2020
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Турцию с рабочим визитом. Визит главы украинского правительства продлится два дня — начинается в Стамбуле и продолжится в столице Турции, Анкаре...
30/11/2020
В Одесском аэропорту завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать самолеты класса D вместимостью до 300 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автомагистраль-Юг», которая возводила новую ВПП...
30/11/2020
В минувшую субботу одесситы посадили аллеи магнолий в Стамбульском парке и в Ботаническом саду университета им. И.И. Мечникова на Французском бульваре. Об этом сообщил создатель платформы «Доброе дело», лауреат нашего конкурса «Люди дела» по итогам 2018 года Анатолий Кавун...
Все новостиАрхив номеров
декабрь 2020:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


© 2004—2020 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.016