За гуманизм, за демократию, за гражданское и национальное согласие!
Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
RSS

Политика

Соборнiсть України — видатна вiха нацiональної iсторiї

№9—10 (10856—10857) // 23 января 2020 г.
Соборнiсть України — видатна вiха нацiональної iсторiї

До дня Соборностi України Одеська нацiональна наукова бiблiотека пiдготувала книжково-iлюстративнi виставки «Єднiсть країни, народу, духу: до Дня Соборностi України» та «Видатнi державотворцi — фундатори Соборностi України».

Виставки приуроченi до однiєї з найважливiших iсторичних дат — 22 сiчня, коли вiдбулося проголошення першої незалежностi у 1918 роцi та проголошення «Акта злуки» УНР i ЗУНР у 1919 роцi.

Метою виставок є з’ясування стану iсторiографiчного освоєння теми, узагальнення напрацювання вiтчизняної iсторiографiї в дослiдженнi перебiгу революцiйних подiй в Українi 1917—1921 рр., зокрема значення Акту соборностi 22 сiчня 1919 р. i демонстрацiя основних тенденцiй її вивчення. Революцiйним подiям 1917—1921 рр. в Українi присвячено величезний масив рiзножанрової лiтератури.

На окрему увагу заслуговують фундаментальнi працi Нацiональної академiї наук України, де проводяться науковi дослiдження за темою української революцiї 1917—1920 рр. В книгах «Нариси iсторiї Української революцiї 1917—1921 рокiв: у 2 томах» (Київ, 2011—2012) розкриваються соцiальнi, полiтичнi та культурнi аспекти революцiйного часу, нариси узагальнюють великий iсторiографiчний доробок сучасних українських iсторикiв.

В книзi «Уряди України у XX ст.» (Київ, 2001) висвiтлюється еволюцiя української виконавчої влади вiд 1917-го до 2001 р., у кожному тематичному блоцi подано нарис урядової дiяльностi, бiографiї голiв урядiв, комплекс архiвних документiв i фотодоку-ментiв.

Грунтовними є видання Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка, де проводяться дослiдження теми української революцiї та Соборностi, зокрема «Українська революцiя 1917—1921 рокiв: погляд iз сьогодення» (Київ, 2013).

Окремо представлено монографiї провiдних українських вчених, присвячених темi Соборностi, зокрема дослiдження П. П. Сергiєнка, М. Р. Литвина, В. I. Сергiйчука, О. П. Реєнта, I. Л. Гошуляна, I. Ф. Кураса, В. С. Великочия, Р. В. Тимченка та iн.

Тематика взаємовiдносин УНР i ЗУНР знайшла певне вiдображення в низцi наукових праць iсторiографiчного характеру. Джерелознавчi дослiдження та документальнi публiкацiї представлено виданнями:

— Єфремов С. «Публiцистика революцiйної доби (1917—1920 рр.)» в 2 т. (Київ, 2014).У виданнi — статтi, написанi i опублiкованi українським журналiстом Сергiєм Єфремовим з березня 1917 р. по червень 1920 р., в яких розкривається загальна авторська вiзiя розвитку української революцiї 1917—1920 рр.

— «Українська революцiя 1917—1920 рр. у листiвках та газетах iз фондiв Державного архiву Сумської областi».

Видання «Першi уряди України: становлення виконавчої влади у 1917—1920 роках» (Київ, 2007) мiстить публiкацiї архiвних документiв з фондiв Центрального державного архiву вищих органiв влади i управлiння (м. Київ) та Центрального державного архiву кiнофотофонодокументiв України iм. Г. С. Пшеничного (м. Харкiв).

У виданнi «На свято поєднання: до 100-рiччя Акту злуки УНР i ЗУНР» (Київ, 2019) — газетнi публiкацiї, що зберiгаються у фондах Державної наукової архiвної бiблiотеки

(м. Київ).

Зовнiшньополiтичне спiвробiтництво УНР i ЗУНР займає вагоме мiсце в дослiдженнях українських вчених. Вивченню взаємин республiк на мiжнароднiй аренi присвячено дослiдження

I. Б. Дацкiва «Українська дипломатiя (1917—1923 рр.) у контекстi свiтової iсторiї», та монографiя Р. В. Тимченко «Вiдносини Української Народної Республiки й Захiдно-Української Народної Республiки (листопад 1918 — квiтень

1920 рр.)».

У монографiї I. Б.

Матяш «Українська консульська служба 1917—1923 рр. як державний iнститут: становлення, функцiонування, персоналiї» на пiдставi широкого кола джерел висвiтлено процес формування консульської служби незалежних українських урядiв та функцiонування їх в 1917—1923 рр., з’ясовано особистий внесок перших консулiв у розбудову консульської служби України.

Окремим роздiлом представлено збiрки матерiалiв «круглих столiв» та конференцiй, якi було присвячено темi української революцiї та державностi. На сторiнках збiрникiв автори розглядають феномен соборностi як одного iз цiлей та цiнностей українського нацiонального державотворення, порушуються актуальнi проблеми дослiдження iдейних засад соборницького процесу, iсторичного досвiду боротьби за об’єднання етнiчних українських земель, ставляться важливi питання вивчення сучасного стану розвитку незалежної соборностi Української держави.

Окрема виставка «Видатнi державотворцi — фундатори соборностi України» iлюструє видання, яке присвячено бiографiчним дослiдженням видатних українських державотворцiв, якi доклали багато зусиль на вiвтар державностi i соборностi України. Це дiячi УНР i ЗУНР: Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Лонгин Цегельський, Дмитро Левицький, Євген Петрушевич, Микола Мiхновський та багато iнших.

Серед нових видань варто вiдзначити монографiю молодої дослiдницi Ганни Паски «Лев Бачинський: творець соборностi України» (Торонто — Львiв, 2019).

Одним з цiкавих та пiзнавальних видань виставки є навчальна настiльна гра «Сто рокiв боротьби. Українська революцiя 1917—1921», створена Українським iнститутом нацiональної пам’ятi. За основу дизайну взято Оглядову карту українських земель Степана Рудницького 1918 року.

Запрошуємо на виставку поглибити iнтерес у вивченнi українського державотворення i знакових постатей нацiональної iсторiї. Виставки експонуватимуться протягом сiчня.

Свiтлана ГЕРАСИМОВА. Провiдний бiблiограф вiддiлу зв’язкiв з громадськiстю та реклами ОННБКомментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
23/09/2020
Прогноз погоды в Одессе 25 сентября — 1 октября
23/09/2020
В Полтаве провели командный чемпионат страны по гребле на байдарках и каноэ...
23/09/2020
Президент Украины в июле последний раз общался с российским лидером. Несмотря на определенный успех в договоренностях между ними, Владимир Зеленский ждет от своего коллеги большей эффективности...
21/09/2020
С 21 сентября по распоряжению Кабмина действует новое эпидемическое зонирование...
21/09/2020
По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 сентября в Одесской области зарегистрированы 11 609 случаев COVID-19. Из них 4741 человек — жители Одессы...
Все новостиАрхив номеров
сентябрь 2020:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


© 2004—2020 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.022