За гуманизм, за демократию, за гражданское и национальное согласие!
Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
RSS

О детях, для детей

А тестування вже не за горами...

№126-127 (10826-10827) // 07 ноября 2019 г.

Зовнiшнє незалежне оцiнювання (ЗНО) сьогоднi вже стало звичною нормою у життi кожного старшокласника. Всi — i батьки, i дiти — зрозумiли, що до тестування необхiдно належним чином пiдготуватись. А також нi для кого не секрет, що готуватися краще на пiдготовчих курсах того закладу освiти, у який має вступати учень, оскiльки такi курси надають додаткових 10 балiв до загального рейтингу абiтурiєнта.

Пiдготовче вiддiлення Одеської нацiональної академiї харчових технологiй запрошує учнiв 10-х, 11-х класiв на пiдготовку до ЗНО з рiзних предметiв. Ми тiсно спiвпрацюємо з Одеським регiональним центром оцiнювання якостi освiти. Завжди вдячнi всiм працiвникам нашого регiонального центру, а також директору А. Ю. Анiсiмову, заступнику директора Н. Д. Ремез, начальнику методичного вiддiлу О. М. Загребельнiй за методичну допомогу у навчаннi наших викладачiв.

З 2009 року до навчальної програми пiдготовки абiтурiєнтiв введено курс «Психологiя ефективних комунiкацiй». Необхiднiсть цього курсу мотивована тим, що в центрi уваги державної програми розвитку вищої освiти перебуває людина, її iнтелектуальний розвиток та реформування системи освiтнiх послуг з метою пiдготовки фахiвця, здатного успiшно розв’язувати сучаснi проблеми економiки, конкурентоздатного на ринку працi, соцiально орiєнтованого до партнерських взаємовiдносин в умовах глобалiзацiї економiки, iнформацiї та iнтеграцiйних процесiв у європейське та свiтове спiвтовариство.

Враховуючи завдання державної програми реформування освiтнiх послуг, обов’язковою складовою пiдготовки молодої особи, фахiвця, успiшного керiвника — iнтелектуала — лiдера є його здатнiсть адекватно i логiчно вести дiалог з партнерами, умiння вiдповiсти на поставлене запитання, пiдiбравши необхiднi аргументи, висловити та захистити свою позицiю словами.

Нами запропонованi освiтнi послуги — iмiджевий, спецiальний курс з риторики та психологiї ефективних комунiкацiй, основними завданнями якого стало:

— розширення можливостей слухача встановлювати позитивний контакт у рiзних ситуацiях спiлкування;

— вмiння швидко розпiзнати особливостi характеру та стан спiврозмовника, упередити манiпулювання

собою;

— засвоєння навичок впевненої поведiнки та володiння ситуацiєю;

— вiдпрацювання навичок ведення дiлових переговорiв, самопрезентацiї в уснiй та письмовiй формi, публiчних виступiв;

— оволодiння навичками конструктивного спiлкування;

— пiдвищення рiвня культури та комунiкабельностi.

Система курсу передбачає моделювання життєвих ситуацiй, де учасники матимуть можливiсть отримати реальний досвiд, творчо експериментувати i не боятися «поразки», оскiльки пiд керiвництвом професiйного психолога та викладача риторики коректувати своє спiлкування з оточуючими у рiзних ситуацiях.

Для успiшного проведення занять викладачами розроблено методичний посiбник «Риторика и конфликтология в коммуникативных процессах».

Як показали результати цього нововведення, бiльшiсть слухачiв позитивно його сприйняли. Анкетування тих слухачiв, якi вiдвiдували курс риторики, що входив до курсу «Психологiя ефективних комунiкацiй», дозволяє зробити висновки:

— бiльшiсть (95%) змiнили своє ставлення до мовлення, до спiлкування;

— 60% слухачiв вважають, що подiбнi заняття дозволяють правильно розставити змiстовi акценти i донести основну думку до партнера;

— 91% вважає, що психологiчнi прийоми, яких вони навчаються, допомагають вести правильно полемiку з опонентами, вiдстоювати свою точку зору адекватно.

Найближчим часом будуть затверджуватися правила прийому 2020 року у бiльшостi освiтнiх закладiв.

Шановнi абiтурiєнти, заходьте на сайт Одеської нацiональної академiї харчових технологiй для того, щоб чiтко зрозумiти, на яку спецiальнiсть ви будете вступати i з яких предметiв вам треба мати сертифiкат ЗНО, i тодi ми готовi вам квалiфiковано допомогти з пiдготовкою до складання тестiв.

Олена КИЛИМЕНЧУК. Зав. пiдготовчого вiддiлення Одеської Нацiональної академiї харчових технологiйКомментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
26/02/2020
С 24 февраля по 1 марта — масленичная неделя. Как сообщили в пресс-службе горсовета, на разных площадках пройдут фестивали, конкурсы, дегустации вкусняшек...
26/02/2020
27 февраля 1932 года — дата рождения Одесской области. В ее паспорте записано: площадь — 33310 квадратных км, 1362 км Государственной границы, население — около 2,5 млн. человек. 26 административных районов, 19 городов, 1101 село...
26/02/2020
Исполняющим обязанности заместителя городского головы Одессы стал Сергей Подгайный. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесского горсовета...
26/02/2020
Для этого реконструируют здание райадминистрации на проспекте Добровольского и пристроят помещение. В центре будет 39 рабочих мест...
26/02/2020
Такую сумму предусмотрело правительство на строительство, ремонт, реконструкцию автодорог общего пользования государственного значения в Одесской области на нынешний год. Утвержден и перечень дорог...
Все новостиАрхив номеров
февраль 2020:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29


© 2004—2020 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.014